Pressemeddelelser og informationsannoncer

Godkendelse af krydsning af Vedskølle Å med spildevandsledning

28.07.20
Således at borgerens spildevand kan pumpes over i KLAR Forsynings ledning

Boretilladelse til en overvågningsboring

04.06.20
På Kimmerslev kildeplads og en overvågningsboring på Slimminge kildeplads

Etape B1 og B2 på Universitetshospitalet Køge

18.05.20
Forlængelse af tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af oppumpet grundvand for etape B1 og B2 på Universitetshospitalet Køge

Tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2010-2021

01.05.20
Køge Kommune har vedtaget tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2010-2021.

Dispensation fra forskriftens krav til arbejdstider

24.04.20
Hermed dispensation fra forskriftens krav til udførelse af asfaltarbejde i weekenden den 16. – 17. maj.

Oplag af jord

21.04.20
Tilladelse til midlertidigt oplag af overskudsjord på Værftsvej 2, 4600 Køge

Udstykning i Ølsemagle

21.04.20
Tilladelse til udledning af regnvand

Ennox Green Extraction

14.04.20
Køge Kommune har afgjort, at etablering og drift af et EGX (Ennox Green Extraction) sorteringsanlæg på Jordrens Køges areal, Junckersvej 10, 4600 Køge, ikke kræver en særskilt miljøgodkendelse.

Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder

03.04.20
4 ugers høring for revideringen af forskriften 2020
1
2
3
4
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20