Pressemeddelelser og informationsannoncer

Landzonetilladelse til udendørs oplag

20.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til udendørs oplag på adressen Mellemvej 6, 4632 Bjæverskov - matr.nr. 1k, Spanager Hgd., Bjæverskov. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35...

Midlertidig landzonetilladelse til besøgscenter

20.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til midlertidigt besøgscenter på adressen Ringstedvej 190, Lellinge, 4600 Køge - matr.nr. 1aa Gl. Lellingegård, Køge Jorder. Landzonetilladelsen gives...

Landzonetilladelse til voliere

17.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til voliere på adressen Dyndetvej 6, 4140 Borup, matr.nr. 16 Kimmerslev By, Kimmerslev. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35, stk. 1.

Landzonetilladelse til garage-udhus

17.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til garage/udhus på adressen Turøvej 14, 4100 Ringsted, matr.nr. 27 Vollerslev By, Vollerslev. Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk...

Tilslutning til offentlig kloak fra Kildebjergs Agre i Bjæverskov

13.01.22
Spildevandsforhold for byggemodning med rækkehuse

Boretilladelse til 5 stk. A-boringer

11.01.22
Boretilladelse til 5 stk. A-boringer til undersøgelser i forbindelse med udgravning og oprensning af SH4, byggefelt nord.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1101 Boliger på Højelsevej - etape II

11.01.22
Køge Byråd har den 21. december 2021 vedtaget Lokalplan 1101 - Boliger på Højelsevej, etape II.

VVM-afgørelse vedrørende fjernvarmeprojekt i Nylandsvejkvarteret i Køge Nord

10.01.22
Køge Fjernvarme (c/o VEKS) har fremsendt en VVM-ansøgning om fjernvarme i Nylandsvejkvarteret i Køge Nord.

VVM-afgørelse vedrørende fjernvarmeprojekt i Køge Bymidte

10.01.22
Køge Fjernvarme (c/o VEKS) har fremsendt en VVM-ansøgning om fjernvarme i Køge Bymidte.

Landzonetilladelse til enfamiliehus og pileanlæg

10.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til byggeri af énfamiliehus på 155 m² og garage/værksted på 80 m², samt etablering af et lukket pileanlæg på 192 m² på ejendommen Ringstedvej 677, 4100...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22