Pressemeddelelser og informationsannoncer

Landzonetilladelse til genopførelse af længer

07.03.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til genopførelse af gårdlænger efter brand på adressen Salbyvej 205, 4600 Køge - matr.nr. 14a Ejby By, Ejby. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...

Landzonetilladelse til garage

07.03.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til en garage på adressen Druestrupvej 25, 4682 Tureby – matr.nr. 2a Ødemark, Lidemark. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35, stk. 1.

Landzonetilladelse til et solcelleanlæg på 20 m2 over terræn

22.02.22
Køge Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse til et solcelleanlæg på 20m2 på terræn på adressen Ringstedvej 624, 4100 Ringsted – matr.nr. 2b Slimminge By, Gørslev. Landzonetilladelsen...

Landzonetilladelse til opførelse af ny familiebolig samt garage

15.02.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af ny familiebolig samt garage på adressen Ryeskovvej 26, 4140 Borup, matr.nr. 2k Gammerød By, Borup. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens...

Debatoplæg om miljøvurdering af ny underføring i Køge bymidte

08.02.22
Køge Kyst og Køge Kommune ønsker at realisere visionen om en ny bred underføring for bløde trafikanter mellem Køge bymidte og havnen.

Tilladelse til etablering af midlertidige arbejdspladser

07.02.22
Tilladelse til etablering af midlertidige arbejdspladser på Østbanen efter § 19 i MBL til Lokaltog

Afledning af byggegrubevand

07.02.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til at Banedanmarks sporfornyelsesprojekt

12 boringer ifm projektet Køge Dige

07.02.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige

Landzonetilladelse til garage

04.02.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinien til opførelse af garage på ejendommen Tessebøllevej 40, 4681 Herfølge, matr.nr. 1 Tessebølle By, Herfølge.Landzonetilladelsen...

Landzonetilladelse til midlertidige pavilloner

04.02.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til midlertidig opsætning af 2 beboelsesvogne max 50m² på ejendommen Ejbyvej 100, 4632 Bjæverskov, matr.nr. 1l Spanager Hgd., Ejby. Landzonetilladelsen...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22