Pressemeddelelser og informationsannoncer

Køge Kommuneplan 2021-2033 er nu trådt i kraft

03.02.22
Køge Byråd har den 21. december 2021 vedtaget en ny kommuneplan, som er byrådets overordnede vision for kommunens udvikling i de næste 12 år.

Nybygning af værket ved Regnemark - idéfase og informationsmøde

31.01.22
Køge Kommune indkalder idéer og synspunkter før udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering (VVM) fra den 31. januar 2022 til 14. februar 2022. Der afholdes offentligt informationsmøde den 8. februar...

Tilladelse til Niras

28.01.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige.

Landzonetilladelse til en bygning med hundebure på 95 m2

28.01.22
Køge Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse til udendørs hundebure i en bygning på 95m2 på adressen Nyhusvej 3, 4632 Bjæverskov – matr.nr. 5a Vollerslev By, Vollerslev. Landzonetilladelsen...

Landzonetilladelse til campinghytter

24.01.22
Landzonetilladelse til 4 campinghytter på Køge og Vallø camping, Strandvejen 102, 4600 Køge, matr.1aa Gl. Lellingegård, Højelse. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Tilslutning til offentlig kloak og nedsivning af tagvand fra Microsoft i Køge Nord

24.01.22
Spildevandsforhold for byggemodning med nyt datacenter

Landzonetilladelse til enfamiliehus

20.01.22
Landzonetilladelse til énfamiliehus på 179 m² på adressen Nyhusvej 11, Vollerslev, 4632 Bjæverskov, matr.nr. 4g Vollerslev By, Vollerslev. Landzonetilladelsen gives efter planlovens § 35.

Landzonetilladelse til selvstændig lejlighed i stuehus

20.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til oprettelse af selvstændig lejlighed i stuehus på adressen Vasebækvej 30A, 4600 Køge - matr.nr. 6a Sdr. Køge, Køge Jorder. Landzonetilladelsen gives...

Landzonetilladelse til udendørs oplag

20.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til udendørs oplag på adressen Mellemvej 6, 4632 Bjæverskov - matr.nr. 1k, Spanager Hgd., Bjæverskov. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35...

Midlertidig landzonetilladelse til besøgscenter

20.01.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til midlertidigt besøgscenter på adressen Ringstedvej 190, Lellinge, 4600 Køge - matr.nr. 1aa Gl. Lellingegård, Køge Jorder. Landzonetilladelsen gives...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22