Pressemeddelelser og informationsannoncer

Kontrolprogram for Gummersmark-Kulerup Vandværk

24.03.22
Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Gummersmark-Kulerup Vandværk.

Boretilladelse til 40 boringer

24.03.22
Der er tale om 38 A-boringer og 2 B-boringer på Danmarksvej 11, 4681 Herfølge.

Tilladelse til etablering af midlertidige arbejdspladser

07.02.22
Tilladelse til etablering af midlertidige arbejdspladser på Østbanen efter § 19 i MBL til Lokaltog

Afledning af byggegrubevand

07.02.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til at Banedanmarks sporfornyelsesprojekt

12 boringer ifm projektet Køge Dige

07.02.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige

Tilladelse til Niras

28.01.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige.

Tilslutning til offentlig kloak og nedsivning af tagvand fra Microsoft i Køge Nord

24.01.22
Spildevandsforhold for byggemodning med nyt datacenter

Boretilladelse til 5 stk. A-boringer

11.01.22
Boretilladelse til 5 stk. A-boringer til undersøgelser i forbindelse med udgravning og oprensning af SH4, byggefelt nord.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22