Pressemeddelelser og informationsannoncer

Afledning af byggegrubevand

07.02.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til at Banedanmarks sporfornyelsesprojekt

12 boringer ifm projektet Køge Dige

07.02.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige

Landzonetilladelse til garage

04.02.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinien til opførelse af garage på ejendommen Tessebøllevej 40, 4681 Herfølge, matr.nr. 1 Tessebølle By, Herfølge.Landzonetilladelsen...

Landzonetilladelse til midlertidige pavilloner

04.02.22
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til midlertidig opsætning af 2 beboelsesvogne max 50m² på ejendommen Ejbyvej 100, 4632 Bjæverskov, matr.nr. 1l Spanager Hgd., Ejby. Landzonetilladelsen...

Køge Kommuneplan 2021-2033 er nu trådt i kraft

03.02.22
Køge Byråd har den 21. december 2021 vedtaget en ny kommuneplan, som er byrådets overordnede vision for kommunens udvikling i de næste 12 år.

Nybygning af værket ved Regnemark - idéfase og informationsmøde

31.01.22
Køge Kommune indkalder idéer og synspunkter før udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering (VVM) fra den 31. januar 2022 til 14. februar 2022. Der afholdes offentligt informationsmøde den 8. februar...

Tilladelse til Niras

28.01.22
Køge Kommune har meddelt tilladelse til, at NIRAS kan foretage renpumpninger og 1- times prøvepumpninger i 12 boringer ifm. projektet Køge Dige.

Landzonetilladelse til en bygning med hundebure på 95 m2

28.01.22
Køge Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse til udendørs hundebure i en bygning på 95m2 på adressen Nyhusvej 3, 4632 Bjæverskov – matr.nr. 5a Vollerslev By, Vollerslev. Landzonetilladelsen...

Landzonetilladelse til campinghytter

24.01.22
Landzonetilladelse til 4 campinghytter på Køge og Vallø camping, Strandvejen 102, 4600 Køge, matr.1aa Gl. Lellingegård, Højelse. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Tilslutning til offentlig kloak og nedsivning af tagvand fra Microsoft i Køge Nord

24.01.22
Spildevandsforhold for byggemodning med nyt datacenter
1
2
3
4
5
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22