Pressemeddelelser og informationsannoncer

Landzonetilladelse til shelter på ca. 12 m2

30.06.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetillade til et shelter på ca. 12 m2 på adressen Sonnerupvej 83B, 4682 Tureby, matr.nr. 1c Sonnerup By, Sædder. Landzonetilladelsen gives efter planlovens §35 stk...

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1092 Hotel ved Toldbodvej og Kommuneplantillæg nr. 14

29.06.21
Køge Byråd har den 22. juni 2021 vedtaget Lokalplan 1092 – Hotel ved Toldbodvej og Kommuneplantillæg nr. 14.

Forslag til Kommuneplan 2021-33 er nu i høring

25.06.21
Køge Byråd har den 22. juni 2021 besluttet at fremlægge Forslag til Kommuneplan 2021-33 i offentlig høring i 10 uger.

Asfaltarbejde på Egøevej

23.06.21
Fra mandag den 28. juni - tirsdag den 6. juli udføres der asfaltarbejde på Egøjevej, mellem Ravnsborgvej og Søndre Viaduktvej i Køge. Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 08.00 - 18.00.

Metalskrotoplag HJM

23.06.21
Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af metalskrotoplag HJM Recycling Køge A/S, Nordhavnsvej 20, 4600 Køge

VVM-afgørelse vedrørende metalskrotvirksomhed på Nordhavnsvej 20, Køge

22.06.21
Svend Flint har på vegne af HJM Recycling Køge A/S den 7. oktober 2020 fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af et nyt metalskrotoplag i Køge Havn, nærmere bestemt Nordhavnsvej 20, 4600 Køge, matr...

Ekspropriation til færdiggørelse af cykelstien langs Salbyvej fra Ll. Salby til Køge

22.06.21
Byrådet for Køge Kommune har vedtaget, at cykelstien fra Ejby til Køge skal færdiggøres, således at den fortsætter fra Ll. Salby langs Salbyvej til Ølbyvej. Færdiggørelsen af cykelstien sker ved etablering...

Bjæverskovvandløbet - åbning af 1 km rørlagt stræk - 4 ugers høring

18.06.21
Bjæverskovvandløbets rørlagte strækning mellem Skovbohallens boldbaner og Håndværkerhotellet på Krogen 15b, ønskes åbnet i et tracé langs et nord-sydgående læhegn på vestsiden af Kildebjerg Tofter og...

Landzonetilladelse til opførelse af énfamiliehus

17.06.21
Landzonetilladelse til opførelse af énfamiliehus på Søllerupvej 20a, 4681 Herfølge, matr. nr. 13b, Søllerup By, Herfølge. Landzonetilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Invitation til borgermøde

16.06.21
Køge Kommune har sendt forslag til lokalplan 1061 – Herfølge Kohave, boligområde i offentlig høring. Høringen forløber i perioden 1. juni – 16. august 2021.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22