Pressemeddelelser og informationsannoncer

Fornyet indvindingstilladelse til grundvand til Lidemarksvej 51B

31.05.21
Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 1.000 m3/år til et privat gartneri beliggende på Lidemarksvej 51B, 4681 Herfølge.

Fornyet indvindingstilladelse til grundvand på Gartneriet Toftegård

31.05.21
Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 10.000 m3/år til virksomheden Gartneriet Toftegård på Højskolevej 5, 4681 Herfølge.

Nyt forsøg på genbrugspladser skal sikre mere direkte genbrug

28.05.21
Den 25. maj 2021 startede ARGO et forsøg op på Køge Genbrugsplads. Forsøget åbner op for, at borgere, virksomheder og foreninger kan booke en stadeplads og få adgang til at tage imod effekter til direkte...

Borgermøde om cykelsti på Salbyvej

26.05.21
Beboer og erhvervsdrivende langs Salbyvej og i Ll. Salby inviteres til borgermøde om projekter for cykelsti og trafiksikkerhed.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1097 Boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby

26.05.21
Køge Byråd har den 25.05.2021 vedtaget Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden, Ejby.

Torvedagen på Grundlovsdag rykkes til den 6. juni

26.05.21
Da alle butikker holder lukket Grundlovsdag den 5. juni flyttes Torvedagen til søndag den 6. juni.

Landzonetilladelse til genetablering af ridebane

25.05.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til genetablering af ridebane på 20 x 40 meter på adressen Valorevej 53 – matr. 11a, Valore By, Ejby. Landzonetilladelsen gives efter planlovens § 35...

Forslag til lokalplan 1061 - Herfølge Kohave, boligområde. - OBS ny dato!

21.05.21
Der har desværre sneget sig en fejl ind i annonceringen af borgermødet - der afholdes borgermøde den 24. juni (ikke maj) 2021 kl. 19-20. Mødet forventes afholdt digitalt og annonceres her på Køge Kommunes...

Landzonetilladelse til ekstra bolig

20.05.21
Hermed landzonetilladelse til Ringsbjergvej 46, 4682 Tureby, matr. 3d- Sædder By, Sædder til ekstra bolig i eksisterende anneks på ovenstående ejendom. Landzonetilladelsen gives efter planlovens §35...

Køge Kommune søger borgere til klimafilm

19.05.21
Køge Kommune søger borgere til at medvirke i klimafilm
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20