Pressemeddelelser og informationsannoncer

Asfaltarbejder på Egøjevej, mellem jernbanebroen og Egøje

11.05.21
Mandag den 17. maj opstartes asfaltarbejde på Egøjevej. Arbejdet forventes at vare til og med fredag den 25. maj.

Tillæg til miljøgodkendelse og ny udledningstilladelse for Greenport ApS

11.05.21
Køge Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse for Greenport ApS, til modtagelse, oplag og omlastning af ikke-farligt affald på Arctic Kaj 12, 4600 Køge.

Borgermøde om cykelsti på Salbyvej

05.05.21
Beboer og erhvervsdrivende langs Salbyvej og i Ll. Salby inviteres til borgermøde om projekter for cykelsti og trafiksikkerhed.

Valnøddeparken Tilslutningstilladelse for regn- og spildevand

05.05.21
Spildevandsforhold for byggemodning med rækkehuse.

Borgerservice åbner for bestilling af pas

05.05.21
Borgerservice på Køge Rådhus åbner for pasfornyelse torsdag den 6. maj 2021, og mandag den 10. maj 2021 åbner Borup Bibliotek for pas, kørekort og nem-id. Du kan allerede nu bestille tid begge steder...

Ekspropriation til anlæg af Skybrudsvej i Køge Nord

05.05.21
Byrådet for Køge Kommune har vedtaget at ekspropriere til anlægget af den primære boligvej, Skybrudsvej, i Køge Nord, således at Egedesvej forbindes med Nordstjernen. Vejen anlægges med fortov og cykelsti...

Spærring af veje ved vaccinationscenter i Herfølge

01.05.21
Mandag den 3. maj afspærrer og ensretter Køge Kommune nogle veje i området ved vaccinationscentret i Herfølge.

Sommersjov: Tilmeld dig som aktør med en corona-sikker aktivitet

29.04.21
Hvert år arrangerer idræts-, fritids- og kulturforeninger i samarbejde med Køge Kommune et program fyldt med aktiviteter til børn i aldersgruppen 5 – 16 år i skolesommerferien. Det kalder vi Sommersjov...

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1089 Boliger i Køge Nord

28.04.21
Køge Byråd har den 27. april 2021 vedtaget lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord

Landzonetilladelse til terrænregulering og beplantning samt driftsvejnet og stinet

27.04.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation til KLAR forsyning A/S til terrænregulering på op til 2,5 meter, beplantning mellem vådområder og lokalplanområde samt nyt driftsvejs...
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20