Pressemeddelelser og informationsannoncer

Offentlig høring af Regulativ for jord som er affald

13.04.21
Klima- og Planudvalget har på sit møde den 8. april tiltrådt, at udkast til Regulativ for jord, som er affald, sendes i offentlig høring.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22