Pressemeddelelser og informationsannoncer

Periode

Valnøddeparken Tilslutningstilladelse for regn- og spildevand

05.05.21
Spildevandsforhold for byggemodning med rækkehuse.

Landzonetilladelse til terrænregulering og beplantning samt driftsvejnet og stinet

27.04.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse og dispensation til KLAR forsyning A/S til terrænregulering på op til 2,5 meter, beplantning mellem vådområder og lokalplanområde samt nyt driftsvejs...

Forslag til Lokalplan 1092 for Hotel Niels Juel

26.04.21
Klima- og Planudvalget har besluttet at forlænge den offentlige høring med to uger, i perioden fra 26. april 2021 til 16. maj 2021. Til denne høring er der udarbejdet supplerende tegningsmateriale...

Boretilladelse til 10 stk. A-boringer

26.04.21
Boretilladelse til 10 stk. A-boringer til geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af nyt vandværk ved Regnemark.

Offentlig annoncering af ansøgning til vandindvinding

20.04.21
Mulighed for at indsende bemærkninger til ansøgningen.

Landzonetilladelse til 16 midlertidige arbejdspladser

19.04.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til 16 midlertidige arbejdspladser i forbindelse med sporfornyelsesarbejder på Roskilde-Ringstedbanen samt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen...

Landzonetilladelse til etablering af sø

19.04.21
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Vilkestrupvej 1, 4623 Ll. Skensved, matr. 2m Vilgestrup By, Højelse. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Landzonetilladelse til opsætning af pavillon

19.04.21
Køge Kommune giver hermed landzonetilladelse til pavillon på ca. 80m2 på adressen Ringstedvej 586C, 4100 Ringsted- matr. Nr. 4a Kulerup By, Bjæverskov. Landzonetilladelsen gives efter planlovens §35...

Landzonetilladelse til 10kV manøvrebygning og terrænregulering

14.04.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til 10 kV manøvrebygning og terrænregulering på adressen Søllerupvej 2B, 4681 Herfølge – matr.nr. 16ec og 18m Herfølge By, Herfølge. Landzonetilladelsen...

Offentlig høring af Regulativ for jord som er affald

13.04.21
Klima- og Planudvalget har på sit møde den 8. april tiltrådt, at udkast til Regulativ for jord, som er affald, sendes i offentlig høring.
1
2
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 01.07.20