Pressemeddelelser og informationsannoncer

Indvindingstilladelse til Baunebjergvej 7

12.08.21
Indvindingstilladelse til Baunebjergvej 7, 4623 Lille Skensved

Landzonetilladelse til enfamiliehus

14.07.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af énfamiliehus på 189 m² samt garage på 31 m² på ejendommen Teglværksvej 5, 4681 Herfølge, matr.nr. 5z, Svansbjerg By, Herfølge.

Landzonetilladelse til opførelse af garage

02.07.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af garage på 138m2 på adressen Ørningevej 31, 4140 Borup – matr.nr. 5a Hegnede By, Borup. Landzonetilladelsen gives efter planlovens § 35...

Indvindingstilladelse til Gummersmarke-Kulerup Vandværk

01.07.21
Køge Kommune giver hermed en 30 årig tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til Gummersmarke-Kulerup Vandværk.

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding ved Gummersmarke-Kulerup Vandværk

01.07.21
Gummersmarke-Kulerup Vandværk har fremsendt en VVM-ansøgning om vandindvinding ved vandværket ved Gummersmarkevej, 4632 Bjæverskov
1
2
3
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22