Junckers Industrier

Køge Kommune har afgjort, at Junckers Industrier A/S, Værftsvej 4, 4600 Køge i forbindelse med nedlæggelsen af kammertørringsanlægget kan etablere nye afdunstning og tørrekamre, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil.

14.02.20
Klage skal være modtaget senest den 13. marts 2020.


Hent dokumenterne her: Miljoeafgoerelser

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 14.02.20