Forslag til Regn- og Spildevandsplan

Køge Kommunes Klima- og Planudvalg besluttede på sit møde d. 18. august, at offentliggøre Forslag til Regn- og Spildevandsplan 2020 -2025 for Køge Kommune til offentlig høring

10.09.20
Alle interesserede borgere, virksomheder i Køge Kommune samt interesseorganisationer er velkomne til at indsende bemærkninger og forslag  til planforslaget frem til og med søndag d. 8. november 2020, kl. 23.59.Høringssvar kan indsendes til mailadressen:


Dok vedr. forslaget: 

Regn - og spildevand 2021-2026

Oversigtskort, status for kloakoplande 

Spildevand i det åbne land

Planlagte tiltag for kloakoplande

Adresseliste

Praksis ved merudledning

Planlagte tiltag i åbent land

Administrationspraksis

Særligt om Køge Nord, KIP og Søndre Havn

Kontakt Spildevand
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 29.09.20