Forudgående høring om lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord

Klima- og Planudvalget ønsker med en ny lokalplan at give mulighed for opførelse af første etape af boliger i Køge Nord

03.09.20
Udover at være byggeretsgivende for de første boliger, skal lokalplanen fungere som rammelokalplan for det samlede boligområde og bl.a. muliggøre etableringen af en fordelingsvej mellem Nordstjernen og Egedesvej samt en jordvold, som skal skærme boligerne fra udvidelsen af Skandinavisk Transport Center. 


Klima- og Planudvalget har på deres møde den 18. august 2020 vedtaget en startredegørelse for den ny lokalplan. I startredegørelsen beskrives bl.a. de første boligprojekter.

Du kan se startredegørelsen her 


Forudgående høring
Formålet med en forudgående høring er at give borgerne mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanen på et tidligt tidspunkt i processen. Hvis du mener, der er noget vi bør være opmærksomme på i den videre planlægning, så kan du sende en mail til eva.schoennemann@koege.dk. Frist for indsendelse af bemærkninger er onsdag den 16. september 2020. Vær opmærksom på at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med den forudgående høring.
Når lokalplanen er vedtaget som forslag sendes den i offentlig høring og her vil det være muligt at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget inden den endelige vedtagelse af lokalplanen. 

Kontakt Plan Byg og Miljø
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 03.09.20