Godkendelse af Projektforslag for kollektiv varmeforsyning

Borup Varme A.m.b.a. har indsendt projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af ny bebyggelse i Møllebankerne samt etablering af ny varmeakkumuleringstank ved varmeværket på Bækgårdsvej 62, 4140 Borup.

04.09.20

Projektet omfatter

  1. Etablering af fjernvarmeledningsanlæg til forsyning af ny bebyggelse i Møllebankerne etape II og III – del af lokalplan 1025, undtaget delområde A3. 
  2. Etablering af ny varmeakkumulator ved Borup varmeværk på Bækgårdsvej 62, 4140 Borup. 

Der er i forbindelse med projektforslaget foretaget høring i 4 uger fra den 8. juni til 6. juli 2020 i henhold til Projektbekendtgørelsens § 26. Høringsbrev har været fremsendt til relevante høringsparter, grundejere og naboer. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar, der har bevirket en mindre tilpasning af varmeakkumulators placering på Bækgårdsvej 62. Ændringerne vurderes ikke at være er væsentlig karakter.

Køge Kommune godkender hermed Projektforslag fjernvarme Møllebankerne etape II + III samt varmeakkumulator. Projektet er godkendt som ansøgt i maj 2020 med revision af varmeakkumulators placering i august 2020.

Afgørelse og vurdering af projektforslag

Projektforslag fjernvarme Møllebankerne II og III samt varmeakkumulator

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 04.09.20