Agro Trade ApS

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af oplagring, blanding og udskibning af bioaske, røggasaffald og okkerslam, Agro Trade ApS, Indian Kaj 4, 4600 Køge
Godkendelsen gives efter § 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse

30.10.20

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen, eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3,

 bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K211. Du kan hente hele tilladelsen her

Klagefristen er den 27. november 2020.

Kontakt Virksomhedsteam
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 30.10.20