Colas Danmark A/S

Køge Kommune har givet Colas Danmark A/S - Køge Asfaltfabrik, Nordhavnsvej 9, 4600 Køge, et tillæg til deres miljøgodkendelse.

08.10.20

Tillægget giver Colas tilladelse til at benytte deres nye plads på Køge Havn (matr. 315h), til knusning og oplag af genbrugsbeton og genbrugsasfalt. 

Klik her for at downloade Tillæg 1 til Miljøgodkendelsen

Tillægget til Miljøgodkendelsen er givet efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, og kan påklages indtil 4. november 2020.
Klagevejledning findes sidst i tillægget til Miljøgodkendelsen.

Opdateret af Køge Kommune 08.10.20