Boretilladelser til byggefelter på Søndre Havn

Boretilladelse til byggefelt SH4-1, SH4-3 og SH4-5 på Søndre Havn i Køge.

16.11.20

Køge Kommune meddeler boretilladelse til 10 moniteringsboringer og 20 pumpeboringer til grundvandssænkning og overvågning.

Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 14. december 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.


Opdateret af Køge Kommune 16.11.20