Strakspåbud om at stoppe udpumpning af drænvand med okker

Ejby Møllebæk – Køge Å - Strakspåbud om at stoppe udpumpning af drænvand med okker

16.11.20
Vi har desværre konstateret, at der er meget okker i det vand, der udpumpes fra dræn under Skovbo Golfklubs bane til Ejby Møllebæk. På grund af, at okker i den fundne koncentration er giftigt overfor vandorganismer og da der er tale om en skærpet handlepligt, fordi vandet løber i Køge Å, der er udpeget som Natura2000-område, udsteder Køge Kommune et påbud uden forudgående høring om, at udpumpningen skal stoppe. Der er klagemulighed i 4 uger for klageberettigede til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hent hele afgørelsen her

Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22