Affaldssortering i kommunale bygninger

17.12.20

Fra 1. januar 2021 skal alle Køge Kommunes institutioner og bygninger lige fra dagtilbud og skoler til kulturinstitutioner, klubhuse, sociale institutioner og ældrecentre med på den kommunale affaldsordning. Kommunale institutioner vil med ordningen få mulighed for at sortere de samme affaldstyper som findes hjemme hos kommunens borgere. Det er papir, pap, metal, glas, plast, batterier, storskrald, madaffald og restaffald.

Foreninger skal selv indkøbe nye beholdere med et tilskud fra Køge Kommune

I de enkelte huse skal der findes en løsning til at sortere affaldet indendørs. Jer foreninger, der benytter kommunale bygninger og modtager rengøringstilskud, vil i løbet af kort tid modtage et tilskud til indkøb af beholdere til håndtering af den indendørs affaldssortering. I skal herefter selv forestå indkøb af beholdere til indendørs sortering. 

ETK supplerer med nye affaldsbeholdere og affaldsgårde etableres, renoveres eller ændres.

Hvis du vil vide mere

Orienter dig i alle affaldstyperne.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Opdateret af Køge Kommune 17.12.20