Endnu et skridt mod realisering af Den Maritime Halvø er taget

Med godkendelsen af en overordnet disponering af området for Den Maritime Halvø er endnu et vigtigt skridt taget i skabelsen af et fælles maritimt mødested for alle borgere i Køge Kommune

14.12.20
Forsiden prospekt Maritime Halvø
Holder du af vand, sand, sol og vind – af foreningsliv eller måske bare de mere spontane aktiviteter, så er der godt nyt. Den Maritime Halvø er nemlig kommet et skridt nærmere realisering, da Kultur- og Idrætsudvalget i går godkendte den overordnede disponering af området. Prospektet er udarbejdet i fællesskab af Køge Kommune og Køge Kyst.

Den Maritime Halvø, der er placeret alleryderst på Søndre Havn, er et areal på størrelse med Køge Torv. 
Den gamle industrihavn er i gradvis udvikling med Køge Kyst som ny by med rekreative områder, med både strand og strandeng og nu også med nye perspektiver for Den Maritime Halvø – alt sammen en samlet plan for prioritering af Køges forbindelser til havet.

I løbet af efteråret er der gennemført en række møder med interessenter samt et digitalt borgermøde - og det er med afsæt i input fra disse møder, at den overordnede disponering – det såkaldte prospekt - er lavet. Prospektet opdeler arealet i tre zoner:
• En aktivitetszone, som primært er tænkt til selvorganiserede aktiviteter af både midlertidig og permanent karakter
• En byggezone, som kan give nye muligheder for både eksisterende og nye foreninger og klubber og
• En grønning, som er rekreativ for alle, og som lægger op til ophold og leg i direkte sammenhæng med stranden

Prospektet indeholder desuden en bred promenade langs vandet hele vejen rundt om Den Maritime Halvø og en central vej med afsætningsmuligheder, som giver adgang til både aktivitets- og byggezoner.

- Det er et vigtigt skridt i retning af en realisering af Den Maritime Halvø, som er et projekt, der fra Kultur- og Idrætsudvalgets side er stor opbakning til. Vi får et helt unikt mødested for alle Køge Kommunes borgere – et sted, hvor både foreningsidrætten og de spontane, selvorganiserede aktiviteter kan trives side om side. Med godkendelsen af dette prospekt er vi nu kommet langt mod en konkretisering. Jeg glæder mig til næste led i processen, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork.

I forhold til parkering er der lagt særlig vægt på at sikre gode muligheder for cyklister, men der skal også være plads til at besøge området i bil. I selve området udlægges et areal til parkering, som kan imødekomme en stor del af det daglige behov hos områdets brugere. Derudover henvises til øvrige parkeringsmuligheder uden for området.

Med godkendelsen af prospektet kan arbejdet med en byggeretsgivende lokalplan begynde. Når lokalplansforslaget i løbet af 2021 sendes i offentlig høring, vil der igen være mulighed for at give sin mening til kende.

- Det er et arbejde, vi glæder os meget til. Der er mange muligheder på Den Maritime Halvø – både for de eksisterende klubber, som måske vil etablere noget nyt, og for nye foreninger og klubber, som kan være interesserede i at blive en del af fællesskabet derude, siger formand for Klima- og Planudvalget Niels Rolskov.

Hele prospektet kan ses på Udvikling af Køge bymidte og Køge Kyst - Køge Kommune (koege.dk)


Pressekontakt:
Anders Ladegaard Bork: 28 47 07 55
Niels Rolskov: 26 23 49 33


Opdateret af Køge Kommune 14.12.20