Køge Å

Køge Å – udlægning af gydeskjul til aborrer – høring jf. Vandløbsloven i 4 uger

03.12.20
Køge Å – udlægning af gydeskjul til aborrer – høring jf. Vandløbsloven i 4 uger
Køge Sportsfiskerforening er i gang med en undersøgelse af aborrerne i Køge Å og Tryggevælde Å. I den forbindelse vil de gerne lægge gamle juletræer ud 8 steder i Køge Å som gydeskjul. Det vil efterfølgende blive undersøgt, hvor der er blevet gydt.
Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22