Nedlukning af kultur-, idræts- og foreningsområdet fra 9. december til 3. januar 2021

10.12.20

Regeringen har afholdt pressemøde d. 7. december vedr. en lokal delvis nedlukning i 38 kommuner - herunder Køge Kommune:

Indendørs faciliteter til foreningsaktiviteter lukkes frem til 3. januar

Uddrag fra Kulturministeriets pressemeddelelse:

”Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden ligesom der fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede.”

Dette betyder bl.a. at Køge Kommune lukker for indendørs foreningsaktiviteter i kommunale lokaler fra 9. december til 3. januar.

Kulturinstitutioner lukkes frem til 3. januar

Uddrag fra Kulturministeriets pressemeddelelse, fortsat:

”Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse og biografer. Biblioteker skal holde lukket for offentligheden med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug, mens aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler mv. skal holde lukket for offentligheden.” 

Læs evt. mere på de enkelte kulturinstitutioners hjemmesider.

Hvis du vil vide mere

Læs hele pressemeddelelsen på Kulturministeriets hjemmeside

Læs opdaterede retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside

Opdateret af Køge Kommune 10.12.20