Ny samlet Miljøgodkendelse til VEKS - Køge Kraftvarmeværk

Køge Kommune har udarbejdet en ny samlet miljøgodkendelse til VEKS – Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge.

12.03.21
Miljøgodkendelsen er en revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser og tillæg, og den sikrer at Miljøstyrelsens og EUs BAT-konklusioner for store fyringsanlæg overholdes, ved at skærpe visse vilkår, samt medtage en del nye vilkår. Vilkårene i miljøgodkendelsen træder i kraft d. 1. august 2021. Miljøgodkendelsen gives som påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klik her for at downloade miljøgodkendelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 8. april 2021. 
Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling findes som bilag 1 i miljøgodkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Kontakt Virksomhedsteam
Opdateret af Køge Kommune 15.03.21