Stena Recycling

Køge Kommune har givet Stena Recycling A/S - Nordhavnsvej 16, 4600 Køge, et tillæg til deres miljøgodkendelse

05.03.21
Tillægget giver Stena Recycvling A/S tilladelse til øget omsætning af diverse fraktioner samt ændring af forhold omkring håndtering af overfladebehandlet metal. 

Klik her for at downloade tillæg 2.

Tillægget til Miljøgodkendelsen er givet efter § 33 samt § 41 i Miljøbeskyttelsesloven, og kan påklages indtil 6. april 2021.
Klagevejledning findes sidst i tillægget til Miljøgodkendelsen
Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22