Nyt fra Byrådets møde den 25. maj 2021

Med disse overskrifter: ”Røg i arbejdstiden er fortid”, ”Muligt nyt boligområde på vej til Herfølge” og ”Nye boliger på vej i Ejby”.

25.05.21

Røg i arbejdstiden er fortid

Fra næste år er det slut med at bruge arbejdstiden på såvel pibe som cigaret, e-cigaret eller snus. Det slog Køge Kommunes byråd fast på dagens byrådsmøde, hvor den nye rygepolitik var på bordet.


Allerede i dag er fire ud af ti af kommunens ansatte omfattet af regler der gør, at rygning ikke er tilladt i arbejdstiden og fra årsskiftet næste år, gælder det altså for alle ansatte i Køge Kommune. Med vedtagelsen af rygepolitikken er Køge Kommune dermed på linje med 62 andre kommuner på tværs af landet, og yderligere fire er på vej, ligesom fem regioner har lignende regler.

- Man kan spørge sig selv, om rygning ville blive tilladt på arbejdspladsen, hvis cigaretten blev opfundet i dag. Det er nok ikke tilfældet.  Jeg har fuld forståelse for, at det kan være rigtig svært at give slip på tobakken. Derfor er en væsentlig del af den nye rygepolitik også at tilbyde rygestopkurser til vores medarbejdere, siger borgmester Marie Stærke.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er rygning den risikofaktor, der er skyld i flest tilfælde af kræft, og den væsentligste årsag til at Køge Kommune nu indfører røgfri arbejdstid skal da også findes i, at en sådan regel på arbejdspladsen gør det nemmere at stoppe helt med at ryge.
 
Køge Kommunes MED-system har været en del af processen med at skabe gode vilkår for en røgfri arbejdstid. Her er der blandt andet peget på behovet for en lang implementeringstid for den nye politik, der giver medarbejderen god tid til at sætte sig ind i de nye regler eller måske endda skille sig af med vanen, hvis det ønskes. Som en del af den nye rygepolitik tilbydes medarbejderne gratis rygestopkurser.
 
Den nye rygepolitik betyder, at der ikke må ryges i tidsrummet fra ansatte møder på arbejde, til de går hjem. Hjemmearbejdspladsen er dog ikke omfattet af den nye rygepolitik.


Muligt nyt boligområde på vej til Herfølge 

Forslaget til lokalplanen for Herfølge Kohave blev vendt på dagens byrådsmøde og er nu sendt i offentlig høring. 
Marker der i dag står brak, kan potentielt forvandles til ca. 100 boliger i form af rækkehusbyggeri eller mindre boliger, der er bygget op omkring små grønne gårdmiljøer.  Herfølge Kohave ligger kun en kilometer væk fra indkøbsmuligheder i Herfølge by og ligger tæt på både skole og daginstitutioner.
 

-     Det er ingen hemmelighed, at mange ser mod Køge Kommune, når kvadratmeterne i eksempelvis København er blevet for små, og her er Herfølge et rigtig fornuftigt sted at kigge imod. Herfølge byder på både et lokalt byliv, grønne områder og gode transportforbindelser til både Køge og Hovedstaden, når toglinjen Lille Syd er elektrificeret og kører til København. Hvis Herfølge Kohave bliver realiseret, er jeg sikker på at mange familier får en hverdag med unger i ladcyklen til de nærmeste butikker, gode naboskaber og let adgang til resten af Sjælland, siger borgmester Marie Stærke.

I forslaget til lokalplanen ses det også, at der er taget højde for at bevare de eksisterende landlige omgivelser ligesom der i fællesområderne vælges klimavenlige løsninger til gavn for en øget biodiversitet i området. De fælles boligarealer bliver et sted, hvor de nye beboere i Herfølge Kohave kan samles socialt og skabe nye fællesskaber og godt naboskab.

Der afholdes borgermøde den 24. juni 2021, kl. 19.00-20.00. Mødet forventes afholdt digitalt og annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.


Nye boliger på vej i Ejby 

Med boldbaner og grønne områder til nabo kan borgerne i Ejby se frem til, at der dukker nye rækkehuse op på Skovvang og Degnegyden. Det er den tidligere skolegrund fra Ejby Lilleskole, der i lokalplan 1097 nu skal omdannes til boligområde. Det blev vedtaget på dagens byrådsmøde, hvor lokalplanen blev endeligt godkendt, så nu er det bare at gå i gang med byggeriet og holde øje med udviklingen. 

- De nye boliger vidner om et godt lokalsamfund i Ejby hvor dem, der bor her, har lyst til at blive i alle stadier af livet. De nye rækkehuse passer både til den lille familie, der ønsker at bo side om side med skole og grønne områder, og til seniorerne, der ønsker at blive i lokalområdet når parcelhuset er blevet for stort. Ejby er i høj grad en landsby for alle, siger borgmester Marie Stærke. 

Lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger ligesom der i august blev afholdt et borgermøde. Her mødte mange interesserede fra lokalområdet op med stor nysgerrighed til den nye byudvikling.

Byggeriet kommer til at bestå af cirka 18 rækkehuse og med vedtagelse af lokalplanen kan ejeren søge byggetilladelse, så de nye boliger formentlig kan stå klar i løbet af 2022.Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 25.05.21