Tillæg til miljøgodkendelse og ny udledningstilladelse for Greenport ApS

Køge Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse for Greenport ApS, til modtagelse, oplag og omlastning af ikke-farligt affald på Arctic Kaj 12, 4600 Køge.

11.05.21
Greenport ApS fik en midlertidig miljøgodkendelse i 2020 og søgte i starten af 2021 om forlængelse af miljøgodkendelsen.

Køge Kommune forlænger virksomhedens oprindelige miljøgodkendelse via et tillæg til godkendelsen.

Du kan læse afgørelsen her. 
Du kan læse virksomhedens oprindelige miljøgodkendelse her.

Tillægget er gyldigt fra den 2. juni 2021-31. december 2022. Køge Kommune meddeler også ny udledningstilladelse for perkolat og overfladevand fra virksomhedens affaldsoplag. Udledningstilladelsen er gyldig fra 11. maj 2021-31. december 2021.

Afgørelsen kan påklages i 4 uger, til og med den 8. juni 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsens bilag 1.

Kontakt Virksomhedsteam
Opdateret af Køge Kommune 11.05.21