Ekspropriation til færdiggørelse af cykelstien langs Salbyvej fra Ll. Salby til Køge

Byrådet for Køge Kommune har vedtaget, at cykelstien fra Ejby til Køge skal færdiggøres, således at den fortsætter fra Ll. Salby langs Salbyvej til Ølbyvej. Færdiggørelsen af cykelstien sker ved etablering af en 3,1 kilometer lang ny cykelsti på den sydlige side af Salbyvej.

22.06.21

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.). 

Åstedsforretningen afholdes tirsdag den 27. juli 2021, som angivet nedenfor:

  • Kl. 9.00: matr.nr. 1yo Gl. Køgegård Hdg., Køge Jorder og matr.nr. 16bv Ølby By, Højelse, beliggende Borgegårdsvej 3, 4600 Køge
  • Kl. 10.00: matr.nre. 13a, 13p og 13o Ølby By, Højelse, beliggende Salbyvej 22, 4600 Køge
  • Kl. 10.45: matr.nr. 14a Ølby By, Højelse, beliggende Lodskovvej 1, 4600 Køge og matr.nr. 15k Ølby By, Højelse, beliggende Salbyvej 62, 4600 Køge
  • Kl. 11.30: matr.nre. 1o, 1n og 1ac Gl. Lellingegård, Højelse, beliggende Slotsgade 3A, 4600 Køge

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet. 

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev. 

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses nedenfor og/eller på adressen, Torvet 1, 4600 Køge i tidsrummet fra den 29. juni 2021 til den 27. juli 2021. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Køge Kommune, Henrik Thirstrup – mail samt telefon 2030 9824.Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 22.06.21