Godkendelse af Projektforslag for kollektiv varmeforsyning

Borup Varme A.m.b.a. har indsendt projektforslag for at afmelde fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby, 4140 Borup.

07.06.21

Projektet omfatter

  • Afmelding af Kimmerslev og Nr. Dalby som kollektive varmeforsyningsområder udlagt til fjernvarmeforsyning, og tilbageføring af områderne til kategorien ikke varmeplanlagt område.

Godkendelse af fjernvarmeprojektet er af Køge Byråd den 27. april 2021 delegeret til Teknik- og Miljøforvaltningen, under den forudsætning, at der ikke indkom indsigelser i høringsperioden.

Teknik og Miljøforvaltningen har vurderet, at der formelt set ikke er høringsberettigede parter, da der ikke skal etableres forsyning, afgives areal eller pålægges servitut. Borup Varmeværk har dog anmodet Køge Kommune om at orientere de berørte grundejere i høringsfasen om, at det efter godkendelse af projektforslaget ikke længere vil være muligt at få fjernvarme.

På denne baggrund er der i forbindelse med projektforslaget foretaget høring af grundejere i Kimmerslev og Nr. Dalby fra den 29. april til 27. maj 2021 i henhold til Projektbekendtgørelsens §17. 

Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar. Der er i høringssvarene ikke gjort indsigelse til kommunens godkendelse af projektforslaget. I høringssvarene angives de høje initialomkostninger for ejendomsejerne som udslagsgivende ift. ønsket om ikke at få fjernvarme.

Køge Kommune godkender hermed Projektforslag for afmelding af fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby som ansøgt i januar 2021. 


Afgørelse

Projektforslag

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 07.06.21