Indvindingstilladelse til Gummersmarke-Kulerup Vandværk

Køge Kommune giver hermed en 30 årig tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til Gummersmarke-Kulerup Vandværk.

01.07.21
Køge Kommune giver hermed en 30 årig tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til Gummersmarke-Kulerup Vandværk. Tilladelsen gives efter vandforsyningsloven. 

Du kan læse afgørelsen her.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 
Derudover har Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforening og Forbrugerrådet Tænk klageadgang.  

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt eller 4 uger fra afgørelsen er annonceret dvs. at klagefristen udløber onsdag den 28. juli 2021.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 01.07.21