Nyt regulativ for jord, som er affald

Køge Byråd har den 22. juni 2021 vedtaget regulativ for jord, som er affald.

12.07.21

Regulativ for jord, som er affald, er vedtaget af byrådet den 22. juni og træder i kraft 1. august 2021.


Jordregulativet fastsætter regler om, hvordan jord, som er affald, skal håndteres. 

Formålet er at forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen. 

Regulativet skal overholdes af alle borgere, grundejere og virksomheder i Køge Kommune.


Læs regulativ for jord, som er affald.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 12.07.21