Ansøgning om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsen til virksomheden CPH03

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af nødstrømsanlæg bestående af 12 dieseldrevne generatorer med indfyret effekt på hver 7,5 MW.

31.08.21

I henhold til reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (kap. 9, §17 stk. 4.) offentliggøres hermed, at Køge Kommune har modtaget en ansøgning fra CPH03, Kapelvej 4 (Egedesvej), 4623 Ll. Skensved om miljøgodkendelse til etablering af et nødstrømsanlæg til dieseldrevne generatorer på samlet 91,21 MW. Nødstrømsanlægget er en biaktivitet til et datacenter ejet af Microsoft Danmark. 

Nødstrømsanlægget skal levere strøm til datacenteret i tilfælde af udfald på elnettet. Ansøgningen omhandler virksomhedens biaktivitet, der omfatter nødstrømsanlægget. Hovedaktiviteten omfattet datacenteret, der ikke er en godkendelsespligtig aktivitet.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Man kan ligeledes anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger.

Fristen for at se og kommentere ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse er fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00.

Henvendelse skal rettes til Køge Kommune, Miljøafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge, . Anfør venligst fulde navn og adresse i mailen.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger, Det gælder både i forhold til ansøgning, udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.


Kontakt Virksomhedsteam
Opdateret af Køge Kommune 31.08.21