Høring af vandløbsrestaurering Køge Å - Ejby Møllebæk

31.08.21

Køge Sportsfiskerforening ønsker at udføre et projekt med restaurering af Køge Å og Ejby Møllebæk ved Spanager. De vil udlægge grove materialer i vandløbene for at forbedre naturforholdene. Projektet har høringsfrist i 4 uger fra tirsdag den 31. august 2021 kl. 12 til tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.

Du kan læse projektmaterialet her.

Kontakt Natur
Opdateret af Køge Kommune 31.08.21