Dispensation fra støjgrænsen på byggefelt SH4-Syd

Køge Kommune har meddelt dispensation fra Miljøforskriftens krav til støjgrænsen for stærkt støjende arbejde på hverdage mandag – torsdag, begge inklusive ved nedbringning af betonpæle til fundering af byggeriet på byggefelt SH4-syd.

09.09.21

Dispensationen gives på følgende vilkår:

  • Der må ikke nedbringes betonpæle om fredagen i hele perioden 
  • Støjmoniteringen skal fortsætte i hele perioden hvor der pælerammes
  • Dispensationen kan udnyttes fra den 8. september 2021
  • Dispensationen betyder, at støjgrænsen på 70 dB(A)I ophæves i tidsrummet kl. 08 – 16, mandag – torsdag, på dage hvor der nedbringes betonpæle

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


Kontakt Virksomhedsteam
Opdateret af Køge Kommune 09.09.21