Godkendelse af åbning af to rørlagte strækninger af Ejby Møllebæk

18.10.21
Køge Kommune ønsker at udføre et projekt med at åbne to mindre, rørlagte strækninger af Ejby Møllebæk, henholdsvis opstrøms og nedstrøms Valore Mose. 


Godkendelsen har klagefrist i 4 uger fra mandag den 18. oktober 2021 til mandag den 15. november 2021.

Høringsmateriale, strækning 1

Høringsmateriale, strækning 2

Godkendelsen

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Indhold 08.02.22