Ny organisering i Teknik- og Miljøforvaltningen skal sikre bedre service for borgere og virksomheder

Bedre flow i sagsbehandlingen, optimeret økonomistyring og mere målrettet service af Køge Kommunes erhvervsliv. Det skal gerne blive resultatet af, at Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning pr. 1. oktober er trådt ind i en ny organisationsstruktur.

12.10.21

Bedre forventningsafstemning og service for borgere og virksomheder, når det gælder hjælp til byggesager, kommunens vej- og parkopgaver og på kommunens drift af institutioner. Det er visionen, som ligger bag en ny organisering af Teknik- og Miljøforvaltningen, som direktør Stig Isaksen har præsenteret for Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.

Der er som bekendt fart på udviklingen i kommunen. Ikke mindst når det gælder de fysiske rum og rammer, som Teknik- og Miljøforvaltningen i høj grad arbejder med. Mange flere end tidligere ønsker at investere, bygge nyt, og benytte Køge Kommunes kommunale ejendomme, institutioner og veje- og byrum til at udfolde deres drømme og et aktivt liv i.

”Det er positivt, men vi skal nå at kunne følge med, så kvaliteten i vores sagsbehandling og driftsopgaver stadig er i orden. Som teknik- og miljømyndighed er det både os, der giver tilladelserne, men også os, der skal beskytte de eksisterende værdier og sikre rammerne for, at udviklingen bidrager positivt til helheden i vores kommune”, siger direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Stig Isaksen, og fortsætter:

”Det kræver en Teknik- og Miljøforvaltning som mere dynamisk er i stand til at skabe nem adgang til vejledning om, hvad der gælder af regler på området, og at vi bliver i stand til at få sagerne igennem et mere effektivt internt flow. F.eks. fra at byggesagen kommer ind, til at vi kan give tilladelsen, eller hjælpe ansøgeren godt videre til en lidt anden byggeløsning end det, de måske i første omgang havde drømt om”, siger direktør Stig Isaksen.


Ny afdelingsstruktur og bedre sammenhæng i forvaltningen

Det er især to hovedgreb, som skal sikre en mere effektiv drift i Teknik- og Miljøforvaltningen fremover: Afdelingerne Plan, Byg og Miljø lægges sammen under samme overordnede ledelse. Hermed skabes en bedre sammenhæng mellem kommunens planlægningsopgaver, og de myndighedsområder, som skal behandle borgernes og virksomhedernes ansøgninger på fx miljø- og byggesagsområdet. Disse områder oplever i øjeblikket en ekstra stor arbejdspukkel på grund af den store aktivitet i kommunen.

”Ved at samle Plan, Byg og Miljø i én afdeling kan vi styrke den helhedsorienterede sagsbehandling, hvor vi hjælper borgere og erhvervsdrivende med at komme godt igennem myndighedssystemets ansøgninger og afgørelser. Vi får også et bedre overblik og en større fleksibilitet i forhold til at prioritere ressourcer på tværs og foretage en reel forventningsafstemning på forskellige ansøgningstyper.” siger Pia Nielsen, afdelingschef for Plan, Byg og Miljø.


Den gode drift fortsætter i byrum og kommunale institutioner

Samtidig forenkles organisationen på kommunens store driftsområder: Ejendomsservice, rengøring samt vej- og parkdriften. Tidligere lå områderne i Teknik- og Ejendomsafdelingen, også kaldet ETK, som havde sin egen chefstruktur. Fremover bliver der en afdeling for veje og byrum, og en samlet afdeling for ejendomme og rengøring. Det sparer en afdelingschef og skaber en mere direkte ledelsesstruktur mellem Teknik- og Miljødirektøren og afdelingerne.

”Indenfor Veje og Byrum skal vi fortsat yde den gode service på kommunens veje, parker og i vores byrum. Med den nye organisering ser vi ind i en mere samlet opgaveløsning på tværs af anlæg, myndighed, mobilitet og hele driftsområdet. Det skal være tydeligt, at vi er én samlet organisation.” siger Søren Toft Mahler, Afdelingschef for Veje og Byrum.

Ansvaret for beredskabet, der tidligere var placeret i ETK, placeres nu i direkte reference til Teknik- og Miljødirektøren.

Teknik- og Ejendomsafdelingen havde desuden selvstændige økonomifunktioner og administrative støttefunktioner. Disse lægges nu sammen i to nye stabe på rådhuset, der skal servicere hele forvaltningen med økonomidrift og udviklings- og sekretariatsbistand. Det skal medføre nye synergier, som kan få værdi for den helt nære opgaveløsning.


Pressekontakt:

Stig Isaksen, Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, telefon 24605723

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 12.10.21