Tilladelse til krydsning af Køge Å og Ellebæk Syd med 50 kv kabel

20.10.21
Køge Kommune giver tilladelse jf. vandløbsloven til Cerius, så de kan underbore Køge Å og Ellebæk Syd og trække et 50 kv kabel igennem. 

  

Godkendelsen har klagefrist i 4 uger fra onsdag den 20. oktober 2021 til onsdag den 17. november 2021.

Tilladelsen

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Indhold 08.02.22