Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder

Køge Fjernvarme c/o VEKS har den 16. august 2021 indsendt projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder.

22.12.21

Projektet omfatter

Etablering af fjernvarmeforsyning til forsyning af bebyggelse i villaområderne i Køge midtby.

Godkendelsen

Projektforslaget har været i fire ugers høring ved høringsberettigede parter fra den 1. oktober 2021 til den 29. oktober 2021. Der er i høringsperioden ikke modtaget indsigelser til projektforslagets godkendelse.

Køge Byråd har på deres møde den 21. december 2021 godkendt Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyning i villaområder i Køge midtby som ansøgt i August 2021. Projektet godkendes med vilkår om at anlægsarbejdet for projektområdet er påbegyndt inden for to år.

Læs mere:

Projektforslag

Godkendelsesbrev

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 22.12.21