Kom af med dit corona-affald på den rigtige måde

Det sker desværre ofte at der ligger brugte éngangsmundbind henkastet på gader og stræder

21.12.21

Dette er dels grimt at se på, dels arbejdskrævende at fjerne og bestemt heller ikke særligt hygiejnisk. Husk derfor at bruge skraldespanden i stedet til de brugte bind.

Vi bruger også rigtig megen håndsprit – og godt for det – men husk at der faktisk er tale om farligt affald, som kan skabe brand, hvis det ikke håndteres korrekt. 

Selv om flasken med sprit er tom, så vil der altid være en smule tilbage, og derfor skal flaskerne afleveres som farligt affald, på genbrugspladsen, ikke i restaffaldet eller i beholderen til plastemballager.


Opdateret af Køge Kommune 21.12.21