Boretilladelse til 5 stk. A-boringer

Boretilladelse til 5 stk. A-boringer til undersøgelser i forbindelse med udgravning og oprensning af SH4, byggefelt nord.

11.01.22
Du kan læse boretilladelsen her.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danmarks Naturfredningsforening og organisationer der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den 8. februar 2022.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 11.01.22