Kontrolprogram for Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

Afgørelse om kontrolprogram for Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk

08.06.22

Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk. Kontrolprogrammet gælder fra den 8. juni 2022 til den 8. juni 2027

Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel , væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er den 6. juli 2022.

Kontrolprogrammet kan ses her.


Opdateret af Køge Kommune 08.06.22