Revurdering af Scanfield ApS miljøgodkendelse

02.06.22
Køge Kommune (tilsynsmyndigheden) agter at tage Scanfield ApS’ miljøgodkendelse op til revurdering. Scanfield ApS (Junckersvej 10, 4600 Køge) er en ”bilag 1-virksomhed” og det betyder blandt andet, at kommunen skal lægge relevante BAT-konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen, til grund i forbindelse med revurderingen.

Kommunen må ikke træffe afgørelse, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsmyndighedens udkast til afgørelsen.

Enhver kan senest den 16. juni 2022 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse og enhver har ret til at kommentere udkastet til afgørelsen senest den 7. juli 2022.
Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. På anmodning kan sagens akter blive stillet til rådighed på kommunen nedenstående adresse.

Kommentarer og spørgsmål og anmodning om sagens akter kan rettes til:

Køge Kommune
Afdeling for Plan, Byg og Miljø
Att.: Jurjen de Boer
Torvet 1

4600 Køge

E-mail: Miljoe@koege.dk
Tlf.: 56 67 25 00

Opdateret af Køge Kommune 02.06.22