Tillæg til opstilling af kabelskræller hos Stena Recycling Nordhavnsvej 16 og 19

01.06.22
Køge Kommune har udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen til Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16 og 19, 4600 Køge. 
Tillægget giver Stena miljøgodkendelse til at opstille en kabelskræller til skrælning af plastkapper på søkabler, samt øget til omsætning og oplag af dæk, plast og kabler.

Tillægget til Miljøgodkendelsen gives efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klik her for at downloade miljøgodkendelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger, dvs. senest den 29. juni 2022

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling findes som bilag 1 i miljøgodkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’ hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Opdateret af Køge Kommune 01.06.22