Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Rehabilitering

Køge Kommune vil gerne støtte op om, at de borgere, der har mulighed for at kunne selv får muligheden. Derfor vil borgere, der har brug for hjælp, blive visiteret til rehabilitering i stedet for passiv hjælp.

Hvad er ydelsens formål

Det overordnede formål med at rehabilitere er at øge borgernes selvværd og frihed. Dette skal ske ved, at borgerne er i stand til at udnytte egne ressourcer og dermed klare sig længst muligt i eget hjem.

Hvad indgår i ydelsen

Efter der er blevet foretaget en individuel konkret vurdering af dit behov, vil du blive trænet i selv at kunne varetage de opgaver, som du tidligere ville få hjælp til at udføre. 

Hvad er ydelsens omfang

Du vil blive visiteret til en rehabiliteringspakke. Det vil sige et træningsprogram, hvor man i en afgrænset periode (maks. 6 måneder), får støtte og træning, til at kunne klare sig selv. Træningen foregår normalt i dit eget hjem. 

Hvem kan få ydelsen

Alle borgere over 18 år, der bor i Køge Kommune, og som vurderes at have potentiale for at fastholde eller udvikle sine færdigheder, kan gennemgå et rehabiliteringsforløb.

Egenbetaling

Det er gratis at gennemføre et rehabiliteringsforløb. Skulle der være eventuelle udgifter til transport skal borgeren dog selv betale. 

Hvordan får jeg ydelsen

Der kommer en visitator ud til dig, som vurderer om du vil have gavn af at gennemgå et rehabiliteringsforløb. Herefter vil du blive kontaktet af Køge Kommunes rehabiliteringsteam (Rehab-teamet), hvor I i fællesskab sætter mål og plan for rehabiliteringen. Det vil også være Køge Kommunes rehabiliteringsteam, der gennemfører rehabiliteringen.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen, hvis du har brug for at blive visiteret til et rehabiliteringsforløb (Se kontaktoplysninger nedenfor).

Information om Rehab-teamet og eksempler på indhold i et rehabiliteringsforløb

Det er personale fra Rehab-teamet som står for dit rehabiliteringsforløb. Rehab-teamet er en del af kommunens hjemmepleje, som er særligt uddannede til at arbejde med rehabilitering.

Afhængigt af dine behov og evner kan følgende elementer indgå dit rehabiliteringsforløb:

  • Hjælp og støtte til selv at kunne aktiviteter, du har vanskeligt ved. Hvis du eksempelvis føler dig utryg og har svært ved at bade selv, kan personalet fra Rehab-teamet hjælpe dig med at træne og finde en løsning som gør, at du føler dig sikker og tryg ved at bade selv.
  • Du kan få støtte til planlægning af dine daglige gøremål.
  • Du kan få vejledning, rådgivning og træning med forskellige arbejdsredskaber og opøve mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Du kan få støtte til at genoptage - eller starte - aktiviteter udenfor hjemmet.

  

Er du allerede visiteret til rehabiliteringsforløb, kan du kontakte Rehab-teamet: Tlf. 56 67 64 03.
Hvis du gerne vil visiteres til et rehabiliteringsforløb, skal du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen (se kontaktoplysninger nedenfor).

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.04.19