Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Træning efter sygehusophold

Hvis du har været på sygehuset og har mistet en del af din funktionsevne eventuelt på grund af en skade eller et sygdomsforløb, kan du få genoptræning. Det er sygehuset, der vurderer om der er behov for genoptræning. Det vil også være sygehuset, der sørger for at udarbejde og tilsende en genoptræningsplan til Køge Kommune, der så vil indkalde dig til træning.

Hvad er formålet med ydelsen

Det overordnede mål med genoptræning er, at du kan opnå højst mulig grad af din funktionsevne som tidligere. Det gælder både bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Alt sammen så du kan udnytte egne ressourcer til at klare hverdagen bedst muligt - nu og i fremtiden.Hvad indgår i ydelsenNår du skal gennemgå genoptræning vil den tage udgangspunkt i dit behov og kan være i form af:

• Holdtræning
• Individuel træning
• Hjemmetræning
• Selvtræning efter instruktion

Når du går til genoptræning, kan du for eksempel blive trænet i:

• Fysiske funktioner såsom gangtræning, balancetræning, styrketræning, kredsløbstræning udspænding med mere
• Kognitive funktioner som for eksempel opmærksomhed, rækkefølge, tænkning og struktur
• ADL-aktiviteter(Almindelig daglig levevis), der omhandler selvstændighed i forhold til almindelige gøremål

Hvad er ydelsens omfang

Der tilbydes som udgangspunkt træning en til flere gange om ugen i en begrænset periode, der som hovedregel er maksimal tre måneder. Træningen vil naturligvis tage udgangspunkt i den individuelt udarbejdede genoptræningsplan. Det vil være sygehuset, hvor du er udskrevet fra, der udarbejder din genoptræningsplan.

Hvem kan få ydelsen

Alle borgere, der har en genoptræningsplan efter endt sygehusophold.

Egenbetaling

Genoptræningen er gratis. Hvis du ikke er i stand til at befordre dig til genoptræning kan denne blive bevilliget.

Hvordan får jeg ydelsen

Du vil efter hospitalsudskrivelse blive kontaktet af træningsenheden i Køge Kommune. Genoptræningen vil blive iværksat inden fem hverdage. Kontaktoplysningerne fremgår af det brev, du vil modtage fra Køge Kommune.

Kontakt Træningsenheden
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.01.19