Madservice

Du kan få leveret mad til dit hjem, hvis du er pensionsberettiget og vurderer at have brug for levering af mad, for at sikre din ernæring.
Formålet er at hjælpe og støtte dig til at opretholde en sund, ernæringsrigtig og varieret kost.

Hvad omfatter madservice

Madservice leverer kølet mad, som du selv skal opvarme.

For hovedretterne gælder det, at:

  • Du har mindst fire valgmuligheder, hvoraf den ene menu er uden svinekød
  • Du kan vælge mellem en normal og stor portion
  • Du kan tilvælge en biret. Her er der mindst to valgmuligheder
  • Du kan få serveret specielle menuer ved højtider og særlige lejligheder

Derudover kan du tilkøbe følgende ydelser:

  • Surt og råkost
  • Mad og gæster

Du kan modtage alle former for kost, herunder også modificeret og ernæringsberiget kost. Dette afhænger af dit behov.

Hvem leverer maden?

Du kan vælge mellem to forskellige leverandører:

Det Danske Madhus

De kan kontaktes på tlf. 70 70 26 46

Se mere på Det Danske Madhus hjemmeside (nyt vindue)

Café Heiss

De kan kontaktes på tlf. 42 80 10 38

Se mere på Café Heiss hjemmeside (nyt vindue)

Hvornår leveres maden?

Det Danske Madhus

Det Danske Madhus leverer mad to gange om ugen, efter aftale:
Mandag og torsdag mellem kl. 8.00-17.00 eller tirsdag og fredag mellem kl. 8.00-17.00.

Café Heiss

Café Heiss leverer mad to gange om ugen: Tirsdag og fredag mellem kl. 8.00-17.00


Hvis du ikke selv kan åbne hoveddøren for madleverandøren kan det aftales, at leverandøren selv må låse sig ind i dit hjem og stille maden i køleskabet, enten ved brug af en i forvejen visiteret kommunal nøglecylinder eller ved udlevering af privat nøgle.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Ydelsen omfatter ikke hjælp og støtte til opvarmning af mad i egen mikroovn samt hjælp til at spise og drikke.

Hvis du har brug for hjælp til at varme maden op, eller hjælp til at spise maden, skal du kontakte visitationen i Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Du betaler selv for de valgte antal portioner kølemad til levering.

Hvordan søger jeg om madservice?

Du kan søge om madservice enten ved at benytte digital selvbetjening, eller ved at printe og udfylde et fysisk skema som sendes med posten eller afleveres personligt til Køge Kommune.

Benyt dette link for digital selvbetjening til ansøgning om madservice (åbner i nyt vindue)

Benyt dette link til udskrift af fysisk ansøgning om madservice (pdf)

Din madlevering kan iværksættes indenfor 3 hverdage efter bevilling.

Hvordan afbestiller jeg min madlevering?

Hvis du har behov for at afbestille en madlevering, skal du ringe til leverandøren senest dagen før kl. 12. 

Ved akut indlæggelse og lignende kan afbestilling dog ske samme dag.
Du skal være opmærksom på, at du selv skal kontakte leverandøren. 

Hvis du ønsker at afmelde madserviceordningen, eller vil du skifte leverandør, skal du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på tlf. 56672626.
Du skal være opmærksom på, at der er 14 dages opsigelsesvarsel på levering af mad.

Hvad koster ydelsen

Det er Byrådet i Køge Kommune, der fastsætter taksten for egenbetaling af maden.

I 2022 koster en portion kølemad med levering 57 kr.

Vi forventer en høj kvalitet

Køge Kommune har fokus på, at kvaliteten for maden er i top.

Køge Kommune følger op på madens kvalitet via brugertilfredshedsundersøgelser, brugerpaneler, tilsyn samt leverandørernes egne undersøgelser.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 17.01.22