Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Gebyrer for renovation

Se hvad du betaler for din affaldsordning.

Gebyrer for affaldsordning

Her kan du se en oversigt over alle gebyrer for affaldsindsamling i Køge Kommune.

En almindelig husstand kan forvente at betale ca. DKK 3.600,- pr. år. 
(Gælder for villaer, rækkehuse og parcelhuse fra 2020, gebyr for den nye affaldsordning).

Der er meget stor variation i affaldsløsninger og gebyrer for etageejendomme, så det er ikke muligt at sige noget konkret om det samlede gebyr her. Se vores gebyroversigt og spørg evt. din ejendomsansvarlige.

Gebyret afhænger af din affaldsløsning

Der er ikke ét bestemt gebyr, som alle betaler. Det skyldes, at alle borgere har flere muligheder for selv at vælge hvilke størrelser affaldsbeholdere de vil have, samt hvor mange. Derfor findes der mange forskellige kombinationer af affaldsbeholdere for de enkelte husstande, så det varierer også meget, hvad folk betaler. I vores gebyroversigt kan du se hvad de enkelte affaldsbeholdere og affaldsløsninger koster.

Gebyrer i overgangsfasen

Fra 2019-2020 er vi i en overgangsfase, hvor den nye affaldsordning introduceres for alle borgere. Affaldsordningen introduceres for villaer, rækkehuse og parcelhuse i 2019, og for etageejendomme i 2020. Disse år kalder vi ”overgangsår”.

I overgangsåret mellem den gamle og den nye affaldsordning betaler du et lidt andet gebyr. Det skyldes, at ordningen introduceres ”midt i året” (den 1. maj). 


  • De første 4 måneder af året betaler du svarende til de gamle gebyrer. 
  • Når ordningen er trådt i kraft ved din bolig, betaler du svarende til de nye gebyrer i årets resterende 8 måneder. 
  • Du betaler ikke dobbelt og der er ingen ekstra gebyrer. 

Se denne vejledning i hvordan du, der bor i hus, skal forstå din regning i 2019.

Gebyrændringer i 2019 og 2020

Den nye affaldsordning medfører, at gebyret for at få hentet affald stiger. Årsagen til stigningen er bl.a. at vi får nye beholdere og nye skraldebiler, som kan håndtere flere affaldstyper ad gangen. gebyret ændrer sig først for dig den dag, hvor den nye ordning træder i kraft ved din bolig. Gebyrstigningen beløber sig i gennemsnit til ca. DKK 450,- om året for din bolig. Læs mere om den nye affaldsordning her.

Din nye genbrugsbeholder til papir/karton, glas, plast og metal er dyrere end din gamle beholder kun til papir/karton og glas. Gebyrstigningen skyldes, at ordningen tidligere var overfinansieret, så gebyret var forholdsvist lavt og svarede ikke til den reelle tømningsudgift. Det nye gebyr svarer til den reelle tømningsudgift.