Gebyrer for renovation

Se hvad du betaler for din affaldsordning.

Gebyrer for affaldsordning

Her kan du se en oversigt over alle gebyrer for affaldsindsamling i Køge Kommune.

Her kan du se en oversigt over de forskellige affaldsgebyrer rettet mod énfamilieboliger og sommerhuse

”En typisk husstand i énfamiliebolig kan forvente at betale DKK 3.650,- i samlet affaldsgebyr for 2022.
Bemærk at gebyret er opgivet excl. moms, idet ny praksis for moms på affaldsgebyrer forventes at medføre at affaldsgebyrer, som opkræves fra husstande, fremover ikke skal tillægges moms i forbindelse med opkrævningen. Når der foreligger endelig udmelding fra Skattestyrelsen om administration efter den nye praksis, vil vi informere om dette."

Der er meget stor variation i affaldsløsninger og gebyrer for etageejendomme, så det er ikke muligt at sige noget konkret om det samlede gebyr her.  Spørg evt. din ejendomsansvarlige.


Gebyret afhænger af din affaldsløsning

Der er ikke ét bestemt gebyr, som alle betaler. Det skyldes, at alle borgere har flere muligheder for selv at vælge hvilke størrelser affaldsbeholdere de vil have, samt hvor mange. Derfor findes der mange forskellige kombinationer af affaldsbeholdere for de enkelte husstande, så det varierer også meget, hvad folk betaler. I vores gebyroversigt kan du se hvad de enkelte affaldsbeholdere og affaldsløsninger koster.