Gebyrer for renovation

Se hvad du betaler for din affaldsordning.

Gebyrer for affaldsordning

Her kan du se en oversigt over alle gebyrer for affaldsindsamling i Køge Kommune.

Her kan du se en oversigt over de forskellige affaldsgebyrer rettet mod énfamilieboliger og sommerhuse

En almindelig husstand kan forvente at betale ca. DKK 4200,- pr. år (2021)

Der er meget stor variation i affaldsløsninger og gebyrer for etageejendomme, så det er ikke muligt at sige noget konkret om det samlede gebyr her.  Spørg evt. din ejendomsansvarlige.

Gebyret afhænger af din affaldsløsning

Der er ikke ét bestemt gebyr, som alle betaler. Det skyldes, at alle borgere har flere muligheder for selv at vælge hvilke størrelser affaldsbeholdere de vil have, samt hvor mange. Derfor findes der mange forskellige kombinationer af affaldsbeholdere for de enkelte husstande, så det varierer også meget, hvad folk betaler. I vores gebyroversigt kan du se hvad de enkelte affaldsbeholdere og affaldsløsninger koster.