Ny Affaldsordning 2019

Den nye ordning trådte i kraft 1. maj 2019.

I Køge Kommune sorterer vi affald fordi det nytter.

I løbet af 2019 og 2020 lancerer vi en ny affaldsordning for alle borgere i kommunen: I 2019 introducerede vi den nye ordning for villaer, rækkehuse og parcelhuse. I 2020 introduceres ordningen for etageboliger og rækkehuse (tæt, lav bebyggelse) med fælles affaldsindsamling. Du kan se det udleverede informationsmateriale her: Sorteringsvejledning som folder, kort sorteringsvejledning til at hænge op og tag-mig-med-klistermærket

De nye affaldsordninger blev vedtaget af Køge Byråd henholdsvis den 28. marts 2017 (for énfamilieboliger) og den 23. maj 2017 (flerfamilieboliger).

Selvom vi allerede er rigtig gode til at sortere affaldet i vores kommune, så vil den nye affaldsordning medføre, at vi skal sortere affaldet endnu mere ved vores husstande.

Storskrald

Storskraldsordningen ændres, så der fremover kun hentes storskrald 6 gange årligt, mod de tidligere 9 gange.

Du kan se din tømmekalender under vores Selvbetjening.
Se hvad du må aflevere til storskrald, og hvad du ikke kan aflevere til storskrald her.

Som noget nyt, skal husstande i landzone melde at de har behov for afhentning af storskrald, forud for den næste afhentning af storskrald. Det sker for at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen.

Du bestiller afhentning af storskrald her.

Haveaffald

Ordningen for haveaffald ændres også. Du kan se din tømmekalender under vores Selvbetjening.

Fra den 1. oktober 2019 vil det kun være muligt at få afhentet haveaffald, hvis det er samlet i den "gamle" genbrugsbeholder til papir og glas. BEMÆRK: Sække og bundter vil ikke længere bliver taget med. Haveaffaldet hentes fortsat 2 gange årligt, i april og oktober måned.

Ændringen af haveaffaldsordningen medfører, at alle husstande, der ikke får en 4-kammerbeholder, udtræder af haveaffaldsordningen. Der vil primært være tale om etageboliger, som har et fælles opsamlingssted og fælles containere. 

Som noget nyt, skal husstande i landzone melde at de har behov for afhentning af haveaffald, forud for den næste afhentning af haveaffald. Det sker for at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen.

Du bestiller afhentning af haveaffald her.

Sortering af affaldet indendørs

Med den nye affaldsordning, er det være en god ide at overveje, hvordan du nemmest kan sortere alle affaldstype, inden de flyttes til de udendørs beholdere. Det kan være, at du allerede har et system til papir og glas, som du i forvejen har skulle sortere fra i mange år.

Du kan f.eks. også bruge små kasser eller poser, som kan passe i et skab, under køkkenvasken, i bryggerset eller lignende. Der findes mange forskellige løsninger, også til mindre husstande og lejligheder. Du kan finde inspiration på internettet og hos byggemarkeder, boligforretninger og møbelhuse. Husk at madaffald skal puttes i de lysegrønne poser, som kommunen leverer, og at restaffald også skal puttes i alm. plastposer. Metal og pap skal lægges i uden poser i løs vægt.