Selvbetjening

Her kan du se direkte links til vores mange selvbetjeningsløsninger for renovation.
Du kan bl.a. se din tømmekalender, tilmelde til eller fra SMS-service, melde fejl/mangler eller anmode om andre affaldsbeholdere.

Hvis du ikke kan finde din egen adresse, når du forsøger at bruge en af selvbetjeningsløsningerne, så er det højst sandsynligt, fordi din bolig er en del af en grundejer- eller andelsboligforening, som er tilmeldt affaldsordningerne på én fælles adresse. Prøv evt. at spørge et bestyrelsesmedlem eller anden person i din ejendom/bebyggelse, som kan tænkes at få de halvårlige opkrævninger af affaldsgebyrer vedr. bebyggelsen.

(Fungerer p.t. kun i Chrome og Explorer)

Tømmekalender for énfamilieboliger

Gælder for villaer, rækkehuse og parcelhuse som har 4-delt beholder til papir, plast, glas og metal.

Du kan slå din bolig op i tømmekalenderen her.

Du kun kan se din affaldskalender, hvis du kender faktureringsadressen. Hvis du f.eks. bor i andelsbolig, er det måske kassererens adresse du skal indtaste.

Mad- og restaffald

Afhentning af mad- og restaffald sker hver 14. dag, med undtagelse af juni, juli og august, hvor det sker 1 gang om ugen.

Papir/karton, glas, plast og metal

Afhentning af papir/karton, glas, plast og metal sker hver 4. uge året rundt.

Haveaffald

Afhentning af haveaffald sker 2 gange årligt, i april og oktober.
Kun husstande, som har 4-delt beholder til papir, plast, glas og metal er omfattet af haveaffaldsordningen

Storskrald

Afhentning af storskrald sker 6 gange årligt.
I landzone skal du fra den 1. maj 2019 tilmelde dig afhentning hvis du har behov for at få hentet storskrald - se mere nedenfor på denne side.

Tømmekalender for etageejendomme og andre samlede bebyggelser med flere husstande

Du kan slå din bolig op i tømmekalenderen her.

Du kan se din affaldskalender, ved at indtaste faktureringsadressen. Bor du f.eks. i lejlighed, er det måske ejendomskontorets adresse du skal indtaste i stedet for din egentlige bopælsadresse.

Dagrenovation

Afhentning af dagrenovation sker normalt 1 gang om ugen, men nogle ejendomme har to ugentlige tømninger.

Restaffald og madaffald

Papir, plast-, glas- og metalemballager samt pap
Afhentning af de tørre genanvendelige affaldstyper varierer fra ejendom til ejendom, spørg din vicevært, bestyrelsesformand eller anden kontaktperson i bebyggelsen. Storskrald Afhentning af storskrald sker 6 gange årligt. Nogle ejendomme med storskraldsgård får hentet 12 gange årligt

Tømmekalender for sommerhuse

Afhentning af restaffald og madaffald sker normalt 1 gang om ugen i de 3 sommermåneder (juni, juli og august) og hver anden uge resten af året, men enkelte ejendomme med meget begrænset plads til containere har oftere tømning.

Du kan se hvornår du får afhentet dagrenovation i dit sommerhus her. 

SMS-service

Du kan tilmelde dig vores SMS-service, så får du en sms eller e-mail, om hvornår vi henter dit affald. Du kan selv vælge hvilke affaldstyper du gerne vil have besked om. Måske vil du gerne vide hvornår vi henter storskrald, men ikke hvornår vi henter dagrenovation. Du vælger selv hvor mange dage før afhentning, du ønsker at modtage beskeden. 

Tilmeld dig sms-service her.

Tilmelding til næste afhentning af haveaffald – for husstande i landzone

Hvis du bor i villa, rækkehus eller parcelhus i landzone, får du fra den 30. maj 2019 IKKE længere hentet haveaffald automatisk. Du får selvfølgelig hentet haveaffald hvis du har brug for det, du skal bare give os besked om det mindst 5 hverdage i forvejen.

Du giver besked om, at du skal have hentet haveaffald her.

Du kan se din tømmekalender ovenfor på denne side.

HUSK at du kan tilmelde dig SMS-service, så du får en påmindelse om afhentningen 1 dag i forevejen.

Vi har valgt at introducere denne løsning som en del af den nye affaldsordning 2019. Formålet er at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen for at spare både tid, energi og penge.

Tilmelding til næste afhentning af storskrald – for husstande i landzone

Hvis du bor i villa, rækkehus eller parcelhus i landzone, får du fra den 1. maj 2019 IKKE længere hentet storskrald automatisk. Du skal give os besked om at du ønsker at få afhentet storskrald mindst 5 hverdage i forvejen.

Du giver besked om, at du skal have hentet storskrald her.

Du kan se din tømmekalender ovenfor på denne side

HUSK at du kan tilmelde dig SMS-service, så du får en påmindelse om afhentningen 1 dag i forevejen.

Vi har prioriteret at introducere denne løsning som en del af den nye affaldsordning 2019. Formålet er at undgå unødig kørsel i tyndt befolkede dele af kommunen og det sparer både tid, energi og penge.

Meld fejl, mangler eller ændret behov for affaldsbeholdere

Her er en vejledning i at anmelde problemer med f.eks. afhentning af skrald.

Du kan bl.a.

Klik på det ovenstående link, følg anvisningerne og tryk på ”Send”.

BEMÆRK: der kan gå op til 2 uger før du får leveret en ny affaldsbeholder. 

Du kan læse mere i vores Ofte stillede spørgsmål.